Informatie voor Hulpverleners

Voor Hulpverleners

Onze Visie

” Wij denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.. “

Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij en toekomstdromen waar te maken. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Het hebben van een werkplek speelt daarbij een belangrijke rol. Door deze (aangepaste) werkplek aan te bieden wil Meedia Dagbesteding haar deelnemers helpen zich te ontplooien.

Onze Missie

Meedia Dagbesteding wil op kleinschalige en zinvolle wijze een arbeidsmatige dagbesteding bieden aan haar deelnemers, zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Door de kleinschaligheid kan flexibel ingespeeld worden op de individuele situatie en mogelijkheden van de deelnemers.


Meedia Dagbesteding streeft ernaar direct in te spelen op uiteenlopende situaties waarin onze deelnemers en diens ouders of verzorgers zich bevinden. Door het kleinschalige karakter van Meedia Dagbesteding zijn er korte lijnen met de deelnemer en het betrokken netwerk. Hierdoor is het mogelijk zeer tijdig en deskundig in te spelen op vragen en/of problemen.


Wij zoeken voortdurend naar de juiste balans tussen wat de deelnemer zelf graag wil en aankan. Zo willen wij een dynamische werk- en/of leeromgeving creëren die bij de deelnemer past!

De werkwijze

In onze onderneming werkt een vast team van gekwalificeerde medewerkers met een ruime achtergrond in zorg en/of onderwijs.
Vanuit onze kennis en ervaring zijn wij in staat de voorwaarden te scheppen voor veiligheid, geborgenheid, overzichtelijkheid en een prettige sfeer. Er worden goede afspraken gemaakt met de deelnemers over de omgang met elkaar.
Meedia Dagbesteding gaat ervan uit dat iedere deelnemer zijn eigen (creatieve) mogelijkheden, kwaliteiten en talenten heeft. Het is onze bedoeling deze samen met de deelnemers te ontdekken of weer opnieuw in te zetten. Na iedere nieuwe aanmelding nemen wij de tijd die nodig is om de persoon te leren kennen. Dit kennismakingsproces is belangrijk en bedoeld om een inschatting te maken wat iemand graag wil doen en ook wat iemand zou kunnen leren. Contact maken met een vleugje humor is daarbij één van onze sterke eigenschappen.

Dagelijkse Routine / DagstructuurOmgangsafsprakenMotiverende GespreksvoeringBeloning!Een veilige en prettige werkomgevingPostief ontwikkelen

De deelnemers van Meedia Dagbesteding

Onze begeleiding is bedoeld voor jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, gedrag- en ontwikkelingsproblemen en/of een psychische aandoening.
Bij Meedia Dagbesteding staat voorop dat ieder mens uniek is en dat ieder mens aandacht en respect verdiend. Vanuit deze uniciteit worden de deelnemers in hun werk- en leefomgeving ondersteund en begeleid. Hierdoor wordt participeren op passende wijze in de samenleving mogelijk gemaakt.
De begeleiding van Meedia Dagbesteding kan verzorgd worden via een persoonsgebonden budget (PGB). Neem bij interesse gerust contact met ons op om samen de mogelijkheden onderzoeken.