Informatie voor Ouders

Voor Ouders

Informatie

De ontwikkeling van uw kind is belangrijk voor u als (pleeg)ouder of verzorger. Bij sommige kinderen en jongeren verloopt de ontwikkeling moeizaam. Het kan voorkomen dat er problemen ontstaan op school of stage. Door deze problemen kan uw kind mogelijk niet meer deelnemen aan school. Ook kan het zijn dat uw kind klaar is met school maar (nog) niet kan deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit kan komen doordat uw kind moeite heeft met leren, een beperking heeft of problemen krijgt door zijn/haar gedrag. In dit geval bent u als ouder misschien op zoek naar een (tijdelijke) plek waar uw kind overdag nuttig bezig kan zijn.
Verder is het van belang dat uw kind plezier heeft en waar mogelijk zichzelf verder kan ontwikkelen.
Bij Meedia Dagbesteding doen wij ons best om dit voor uw kind te regelen.

Wat kan Meedia Dagbesteding voor mijn kind betekenen?

Onze ervaring in het werk met jongeren (en volwassenen) is dat er bij hen regelmatig sprake is van negatieve ervaringen met de wereld om hen heen. Bij Meedia zetten wij ons in om het gevoel van eigenwaarde bij uw kind te herstellen en het zelfvertrouwen te vergroten.
De eerste stap van onze begeleiding richt zich daarom ook op het winnen van vertrouwen. Dit willen wij doen door een goed en stabiel contact op te bouwen met u en uw kind. U kent uw eigen kind het beste en daarom is de samenwerking met u uiterst belangrijk voor ons.


In samenwerking met u als ouder wordt onze begeleiding zoveel mogelijk afgestemd op de beleving van uw kind. Uw kind wordt waar mogelijk wel “uitgedaagd” om verder te komen en zich te ontwikkelen in eigen tempo. De voortgang van uw kind bij Meedia zal regelmatig met u en uw kind worden besproken.


Bent u benieuwd of Meedia iets voor u en uw kind kan betekenen? Neem gerust Contact met ons op om de mogelijkheden te verkennen.

Neem eens 'n kijkje op onze werkplaatsen!